Oktatói életrajzok

Multidiszciplináris Doktori Iskola törzstagjainak szakmai életrajza

1. Prof. Dr. habil. Boros Gábor, DSc, MTA doktora
2. Dr. Bozsonyi Károly, egyetemi docens, PhD
3. Prof. Dr. habil. Fabiny Tibor, egyetemi tanár, CSc
4. Prof. Dr. habil. Fóris Ágota, egyetemi tanár, PhD
5. Prof. Dr. habil. Horváth János György, egyetemi tanár, DSc, MTA doktora
6. Prof. Dr. habil. Kontra Miklós, professor emeritus, DSc, MTA doktora
7. Prof. Dr. habil. Laczkó Tibor Sándor, egyetemi tanár, DSc, MTA doktora
8. Prof. Dr. habil. Lázár Imre, egyetemi tanár, CSc
9. Prof. Dr. Pólos László, egyetemi tanár, CSc, MTA külső tag
10. Prof. Dr. habil. Sepsi Enikő, egyetemi tanár, PhD
11. Prof. Dr. habil. Szabó András, professor emeritus, DSc, MTA doktora
12. Prof. Dr. habil. Vargha András, professor emeritus, DSc, MTA doktora
13. Prof. Dr. habil. Vass Zoltán, egyetemi tanár, PhD


Irodalom- és kultúratudományi program nem törzstag oktatóinak, témavezetőinek életrajza

1. Dr. Balogh Tamás, egyetemi docens, CSc
2. Dr. Bene Sándor, egyetemi docens, CSc
3. Dr. habil. Horváth Géza, egyetemi docens, PhD
4. Dr. habil. Kékesi-Kun Árpád, egyetemi docens, PhD
5. Dr. habil. Papp Ágnes Klára, egyetemi docens, PhD
6. Dr. Ruttkay Veronika, egyetemi docens, PhD
7. Dr. Szentpétery-Czeglédy Anita, egyetemi docens, PhD
8. Dr. Vincze Ferenc, egyetemi docens, PhD

Nyelvtudományi program nem törzstag oktatóinak, témavezetőinek életrajza

1. Dr. habil. Bölcskei Andrea, egyetemi docens, PhD
2. Dr. habil. Dér Csilla Ilona, egyetemi docens, PhD
3. Dr. habil. Furkó Bálint Péter, egyetemi docens, PhD
4. Prof. Dr. Honti László, professor emeritus, DSc, MTA rendes tagja
5. Dr. habil. Nádor Orsolya, egyetemi docens, CSc
6. Dr. habil. Tamm Anne, egyetemi docens, PhD

Pszichológia program nem törzstag oktatóinak, témavezetőinek életrajza

1. Fodorné Dr. Földi Rita, egyetemi docens, PhD
2. Dr. habil. Kiss Elemér Paszkál, egyetemi docens, PhD
3. Dr. Kövi Zsuzsanna, egyetemi docens, PhD
4. Dr. habil. Lajos Péter, egyetemi docens, CSc
5. Dr. Mirnics Zsuzsanna, egyetemi docens, PhD
6. Dr. Páli Judit Éva, egyetemi docens, PhD
7. Dr. Pólya Tibor, egyetemi docens, PhD
8. Dr. habil. Szummer Csaba, egyetemi docens, CSc
9. Dr. Takács Szabolcs, egyetemi docens, PhD
10. Prof. Dr. habil. Vajda Zsuzsanna Klára, professor emerita, CSc

Társadalomtudományi program nem törzstag oktatóinak, témavezetőinek életrajza

1. Dr. habil. Dupcsik Csaba, egyetemi docens, PhD
2. Prof. Dr. Péli Gábor, egyetemi tanár, DSc, MTA külső tagja