Oktatói életrajzok

Multidiszciplináris Bölcsészettudományi Doktori Iskola törzstagjainak szakmai életrajza

1. Prof. Dr. habil. Bagdy Emőke
2. Prof. Dr. habil. Fabiny Tibor
3. Dr. habil. Hansági Ágnes
4. Prof. Dr. Honti László
5. Prof. Dr. Habil. Kontra Miklós
6. Prof. Dr. habil. Pavel Stekauer
7. Prof. Dr. habil. Szabó András
8. Prof. Dr. habil. Vajda Zsuzsanna
9. Prof. Dr. habil. Vargha András


Irodalom- és kultúratudományi program oktatásában részt vevő nem törzstag oktatók önéletrajza

1.    Dr. Balogh Tamás, egyetemi docens, CSc
2.    Dr. Bánki Éva, egyetemi docens, PhD
3.    Dr. Bene Sándor, egyetemi docens, CSc
4.    Dr. Béres István, egyetemi docens, PhD
5.    Dr. habil. Bertha Zoltán, egyetemi docens, PhD
6.    Dr. Thomas Cooper, egyetemi adjunktus, PhD
7.    Dr. Daróczi Anikó, egyetemi docens, PhD
8.    Dr. habil. Domokos Johanna, egyetemi docens, PhD
9.    Dr. Farkas Mária Ildikó, egyetemi docens, PhD
10.    Dr. habil. Hermann Zoltán, egyetemi docens, PhD
11.    Dr. Horváth Csaba, egyetemi docens, PhD
12.    Dr. Kállay G. Katalin, egyetemi docens, PhD
13.    Dr. habil. Kékesi Kun Árpád, egyetemi docens, PhD
14.    Dr. habil. Kiss Gabriella, egyetemi docens, PhD
15.    Dr. Korpics Márta, egyetemi docens, PhD
16.    Dr. Kovács Edit, egyetemi docens, PhD
17.    Dr. Lázár Imre, egyetemi docens, CSc
18.    Dr. Lovász Irén, egyetemi docens, CSc
19.    Dr. Nagy Judit, egyetemi docens, PhD
20.    Dr. habil. Nyilasy Balázs, egyetemi docens, PhD
21.    Dr. Papp Ágnes Klára, egyetemi docens, PhD
22.    Dr. Péti Miklós, egyetemi adjunktus, PhD
23.    Dr. Ritz Szilvia, egyetemi docens, PhD
24.    Dr. Sarnyai Csaba Máté, egyetemi docens, PhD
25.    Dr. Sepsi Enikő, egyetemi docens, PhD
26.    Dr. Szentpétery-Czeglédy Anita, egyetemi docens, PhD
27.    Dr. Tóth Sára (Miklósné Dr. Tóth Sára), egyetemi docens, PhD
28.    Dr. Vassányi Miklós, egyetemi docens, PhD

Nyelvtudományi program nem törzstag oktatóinak, témavezetőinek életrajza

1.    Dr. Apatóczky Ákos Bertalan, egyetemi adjunktus, PhD
2.    Dr. Borbély Anna, CSc (meghívott oktató)
3.    Dr. Bölcskei Andrea, egyetemi docens, PhD
4.    Dr. Csides Csaba, egyetemi docens, PhD
5.    Dr. Dér Csilla Ilona, egyetemi docens, PhD
6.    Dötschné Dr. Hollós Zita, egyetemi docens, PhD
7.    Dr. Dringó-Horváth Ida, egyetemi docens, PhD
8.    Dr. habil. Fóris Ágota, egyetemi docens, PhD
9.    Dr. Furkó Bálint Péter, egyetemi docens, PhD
10.    Dr. H. Varga Márta, egyetemi docens, PhD
11.    Dr. Hegedűs Rita, egyetemi docens, PhD
12.    Dr. Heltai János, PhD (meghívott oktató)
13.    Dr. Heltainé Dr. Nagy Erzsébet, egyetemi docens, PhD
14.    Dr. Juha A. Janhunen, akadémikus (Finn Tudományos Akadémia), PhD (meghívott oktató)
15.    Dr. habil. Kracht, Marcus, egyetemi docens, PhD
16.    Dr. habil. Nádor Orsolya, egyetemi docens, PhD
17.    Dr. M. Pintér Tibor, egyetemi adjunktus, PhD
18.    Dr. Pődör Dóra, egyetemi docens, PhD
19.    Dr. Sólyom Réka, egyetemi adjunktus, PhD
20.    Dr. Spannraft Marcellina, egyetemi docens, PhD
21.    Dr. habil. Szatmári Petra, egyetemi docens, PhD
22.    Dr. Vihar Judit, egyetemi docens, PhD

Pszichológia program oktatásában részt vevő nem törzstag oktatók önéletrajza

A Pszichológia program nem törzstag oktatói:

1.    Dr. F. Földi Rita, egyetemi docens, PhD
2.    Dr. habil. Fábri György, egyetemi docens, CSc
3.    Dr. Kiss Paszkál, egyetemi docens, PhD
4.    Dr. Kövi Zsuzsanna, egyetemi adjunktus, PhD
5.    Dr. Lázár Imre, egyetemi docens, CSc
6.    Dr. Mirnics Zsuzsanna, egyetemi docens, PhD
7.    Dr. Nagybányai Nagy Olivér, egyetemi adjunktus, PhD
8.    Dr. Pólya Tibor, egyetemi adjunktus, PhD
9.    Dr. Szili Ilona, egyetemi docens, PhD
10.    Dr. habil. Szummer Csaba, egyetemi docens, CSc
11.    Dr. Takács Szabolcs, egyetemi adjunktus, PhD
12.    Prof. Dr. habil. Vass Zoltán, egyetemi tanár, PhD