Adatlapok

KRE - MDI Működési Szabályzatának mellékletei (megtalálhatók a Működési Szabályzatban, mely letölthető a szabályzatok menüpontban):

1. sz. A KRE Multidiszciplináris Doktori Iskola képzési terve   
2. sz. A tanulmányi, kutatási, publikációs és oktatási tevékenységért járó kreditek a KRE Multidiszciplináris Doktori Iskolájában
3. sz. Adatlap a doktori abszolutórium kiállításához
4. sz. Az önálló tudományos munkásság igazolása
5. sz. Kérelem doktori fokozatszerzési eljárás megindítása iránt
6. sz. Jelentkezési lap doktori szigorlatra
7. sz. Jelentkezési lap munkahelyi vitára
8. sz. Jelentkezési lap doktori védésre
9. sz. Az értekezés, a magyar és idegen nyelvű tézisek elektronikus benyújtásának rendje
10. sz. Oktatói munka hallgatói véleményezése
11. sz. Az oktatási, szolgáltatatói infrastruktúra hallgatói véleményezése