Doktori Iskola oktatói

Doktori Iskola vezetője:

Prof. Dr. Boros Gábor, egyetemi tanár, DSc, MTA doktora
KRE BTK Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet, 1088 Budapest, Reviczky utca 4. 3. em. 308.
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: +36 (1) 483 2887

Multidiszciplináris Doktori Iskola oktatói


Irodalom- és kultúratudományi program


A program vezetője:

    Prof. Dr. habil. Fabiny Tibor, egyetemi tanár, CSc

A program intézményen belüli oktatói és témavezetői:

1. Dr. Balogh Tamás, egyetemi docens, CSc
2. Dr. Bene Sándor, egyetemi docens, CSc
3. Prof. Dr. Boros Gábor, egyetemi tanár, DSc, MTA doktora
4. Prof. Dr. habil. Fabiny Tibor, egyetemi tanár, CSc
5. Dr. habil. Horváth Géza, egyetemi docens, PhD
6. Dr. habil. Kékesi-Kun Árpád, egyetemi docens, PhD
7. Dr. habil. Papp Ágnes Klára, egyetemi docens, PhD
8. Dr. Ruttkay Veronika, egyetemi docens, PhD
9. Prof. Dr. habil. Sepsi Enikő, egyetemi docens, PhD
10. Prof. Dr. habil. Szabó András, professor emeritus, DSc, MTA doktora
11. Dr. Szentpétery-Czeglédy Anita, egyetemi docens, PhD
12. Dr. Vincze Ferenc, egyetemi docens, PhD


Nyelvtudományi program

A program vezetője:

    Prof. Dr. habil. Fóris Ágota, egyetemi tanár, PhD

A program intézményen belüli oktatói és témavezetői:

1. Dr. habil. Bölcskei Andrea, egyetemi docens, PhD
2. Dr. habil. Dér Csilla Ilona, egyetemi docens, PhD
3. Prof. Dr. habil. Fóris Ágota, egyetemi tanár, PhD
4. Dr. habil. Furkó Bálint Péter, egyetemi docens, PhD
5. Prof. Dr. Honti László, professor emeritus, DSc, MTA rendes tagja
6. Dr. habil. Nádor Orsolya, egyetemi docens, CSc
7. Prof. Dr. habil. Kontra Miklós, professor emeritus, DSc, MTA doktora
8. Prof. Dr. habil. Laczkó Tibor Sándor, egyetemi tanár, DSc, MTA doktora
9. Dr. habil. Tamm Anne, egyetemi docens, PhD


Pszichológiai program

A program vezetője:

    Prof. Dr. habil. Horváth János György, egyetemi tanár, DSc, MTA doktora

A program intézményen belüli oktatói és témavezetői:

1. Fodorné Dr. Földi Rita, egyetemi docens, PhD
2. Prof. Dr. habil. Horváth János György, egyetemi tanár, DSc, MTA doktora
3. Dr. habil. Kiss Elemér Paszkál, egyetemi docens, PhD
4. Dr. Kövi Zsuzsanna, egyetemi docens, PhD
5. Dr. habil. Lajos Péter, egyetemi docens, CSc
6. Dr. Mirnics Zsuzsanna, egyetemi docens, PhD
7. Dr. Páli Judit Éva, egyetemi docens, PhD
8. Dr. Pólya Tibor, egyetemi docens, PhD
9. Dr. habil. Szummer Csaba, egyetemi docens, CSc
10. Dr. Takács Szabolcs, egyetemi docens, PhD
11. Prof. Dr. habil. Vajda Zsuzsanna Klára, professor emerita, CSc
12. Prof. Dr. habil. Vargha András, professor emeritus, DSc, MTA doktora
13. Prof. Dr. habil. Vass Zoltán, egyetemi tanár, PhD


Társadalomtudományi program

A program vezetője:

Prof. Dr. Pólos László, egyetemi tanár, CSc, MTA külső tagja

A program oktatói és témavezetői:

1. Dr. Bozsonyi Károly, egyetemi docens, PhD
2. Dr. habil. Dupcsik Csaba, egyetemi docens, PhD
3. Prof. Dr. habil. Lázár Imre, egyetemi tanár, CSc
4. Prof. Dr. Péli Gábor, egyetemi tanár, DSc, MTA külső tagja
5. Prof. Dr. Pólos László, egyetemi tanár, CSc, MTA külső tagja