A Doktori Iskola adatai

Az intézmény neve:
Károli Gáspár Református Egyetem
Bölcsészettudományi Kar
1088 Budapest Reviczky utca 4.

A Doktori Iskola tudományterületi és tudományági besorolása:

Bölcsészettudományok/ Irodalom- és kultúratudományok, Nyelvtudományok, Pszichológiai tudományok

   •    A Doktori Iskola kutatási területe:

o Irodalom- és kultúratudományok: fordítástudomány, narratív identitások, felekezeti identitás az irodalomban, a reformáció nyelve, bibliai hermeneutika, kisebbség identitás
o Nyelvtudományok: nyelvi identitás (lexika, terminológia, grammatika, szinkrón és diakrón aspektusok), protestáns teológiai terminológia, identitással kapcsolatos terminológia, nyelvpolitika, terminológia-politika, kontrasztív leíró nyelvtan
o Pszichológia: személyiség, identitás, személyiségproblémák, párkapcsolat, család

   •    A kiadható Doktori Fokozat típusa: PhD
  
   •    Az oktatott releváns mesterképzési szakok:

Mesterszak MAB-kód Határozatszám
néderlandisztika MS506 2008/6/IX/5/12
tanári modul  MS763 2008/6/IX/5/13
tanár - angoltanár MS493 2008/6/IX/5/14
tanár - magyartanár MS497  2008/6/IX/5/16
tanár - némettanár MS755 2008/6/IX/5/17
irodalom- és kultúratudomány MS804 2008/7/XII/3/53
japanológia MS824 2008/7/XII/3/54
tanár - történelemtanár MS499 2008/7/XII/5/13
pszichológia (klinikai és egészségpszichológia) MS743átd 2008/8/V/25
történelem MS789átd 2008/9/X/26
vallástudomány MS805átd 2008/9/X/27
színháztudomány MS1059 2009/5/X/19
tanár - magyar mint idegen nyelv tanára MS1227 2010/1/XIV/47
terminológia MS1294 2010/8/XIV/43
német nyelv, irodalom és kultúra MS1378 2011/7/VIII/32
anglisztika (angol nyelven) Mi1403 2012/1/XI/17
angol nyelv és kultúra tanára – magyartanár
osztatlan tanári mesterképzési szakpár
OH nyilvántartásba
vétel
FF/692-3/2013
angol nyelv és kultúra tanára – német nyelv és
kultúra tanára osztatlan tanári mesterképzési
szakpár
OH nyilvántartásba
vétel
FF/692-3/2013
angol nyelv és kultúra tanára – történelemtanár
és állampolgári ismeretek tanára osztatlan
tanári mesterképzési szakpár
OH nyilvántartásba
vétel
FF/692-3/2013
magyartanár – német nyelv és kultúra tanára
osztatlan tanári mesterképzési szakpár
OH nyilvántartásba
vétel
FF/692-3/2013
magyartanár – történelemtanár és állampolgári
ismeretek tanára mesterképzési szakpár
OH nyilvántartásba
vétel
FF/692-3/2013
német nyelv és kultúra tanára – történelemtanár
és állampolgári ismeretek tanára mesterképzési
szakpár
OH nyilvántartásba
vétel
FF/692-3/2013
magyartanár (középiskolai) MST1590 2014/9/XII/16
média-, mozgókép- és kommunikációtanár MST1592 2014/9/XII/17


   •    A doktori iskola honlapjának címe: http://www.mbdi.kre.hu