Köszönti Önt a Károli Gáspár Református Egyetem Multidiszciplináris Bölcsészettudományi Doktori Iskolája (MBDI)

A Doktori Iskola szervezői és oktatói három diszciplína (irodalom- és kultúratudomány, nyelvtudomány, pszichológia) oktatásának és kutatásának nemzetközileg is elismert szakemberei.

Az irodalom- és kultúratudományi program súlypontja a vallás és az irodalom kapcsolata, különös tekintettel a fordítástudomány, a narratív identitások, a felekezeti identitás az irodalomban, a reformáció nyelve, a bibliai hermeneutika, valamint a kisebbségi identitás témakörökre.

A nyelvtudományi program a történeti, a leíró és az alkalmazott nyelvészet problémáira koncentrál, különös tekintettel a nyelvi identitás, a protestáns teológiai terminológia, az identitással kapcsolatos lexika, terminológia, grammatika és nyelvpolitika problémakörére.

A pszichológiai program középpontjában a személyiség és az identitás kulturális kontextusának vizsgálata áll. A program magában foglalja az identitás fejlődését, társas aspektusait, a családi szocializáció jellegzetességeit, a fejlődés zavarait és klinikai aspektusait, valamint a spiritualitás és vallásosság szerepét a személyiség formálódásában. A program a tudománytörténet, az alkalmazás és a korszerű módszertan területén is biztosít kutatási lehetőségeket.

Ha vonzónak és érdekesnek tartja az ajánlatunkat, jelentkezzen hozzánk és a Doktori Iskola magas színvonalú képzést, jó hangulatú órákat és három tudományban alapos ismeretek megszerzését biztosítja Önnek, ami elengedhetetlen a jövő bölcsész és humán szakemberei számára.

A doktori iskola akkreditációja jelenleg még folyamatban van, de kérjük, hogy folyamatosan figyeljék honlapunkat.