Köszönti Önt a Károli Gáspár Református Egyetem Multidiszciplináris Doktori Iskolája (MDI)

A Doktori Iskola szervezői és oktatói négy diszciplína (irodalom- és kultúratudomány, nyelvtudomány, pszichológia, társadalomtudomány) oktatásának és kutatásának nemzetközileg is elismert szakemberei.

Az irodalom- és kultúratudományi program súlypontja a vallás és az irodalom kapcsolata, különös tekintettel a fordítástudomány, a narratív identitások, a felekezeti identitás az irodalomban, a reformáció nyelve, a bibliai hermeneutika, valamint a kisebbségi identitás témakörökre.

nyelvtudományi program a történeti, a leíró és az alkalmazott nyelvészet problémáira koncentrál, különös tekintettel a nyelvi identitás, a protestáns teológiai terminológia, az identitással kapcsolatos lexika, terminológia, grammatika és nyelvpolitika problémakörére.

pszichológiai program középpontjában a személyiség és az identitás kulturális kontextusának vizsgálata áll. A program magában foglalja az identitás fejlődését, társas aspektusait, a családi szocializáció jellegzetességeit, a fejlődés zavarait és klinikai aspektusait, valamint a spiritualitás és vallásosság szerepét a személyiség formálódásában. A program a tudománytörténet, az alkalmazás és a korszerű módszertan területén is biztosít kutatási lehetőségeket.

A társadalomtudományi program kognitív szociológiai aspektusa olyan kérdésekre keresi a választ, hogy miként válnak a kategóriák címkéi jelentéstelivé, a fogalmak konszenzuálissá, s hogyan rögzíti, stabilizálja az intézményesülés és a kommunikáció kényszere a társadalom tagjainak a fogalom használata szempontjából releváns viselkedését.

A társadalomtudományi program másik jelentős pillére a komputációs társadalomtudományi módszertan (Computational Social Science) lenne, melynek segítségével szimulációs modelleken tesztelhető az egyén–közösség–társadalom bonyolult interdependens rendszere.

 

Ha vonzónak és érdekesnek tartja az ajánlatunkat, jelentkezzen hozzánk és a Doktori Iskola magas színvonalú képzést, jó hangulatú órákat és négy tudományban alapos ismeretek megszerzését biztosítja Önnek.

A doktori iskola akkreditációja jelenleg még folyamatban van, de kérjük, hogy folyamatosan figyeljék honlapunkat.